maandag 19 maart 2012

Count Your Blessings #4

Vorige week
Ontmoette ik: Een fantastische Belgische Anaesthesiste die op dezelfde lijn zat als ik
                       Een klasgenootje dat ik sinds 1985 niet meer had gezien of gesproken
Hoorde ik:      Op de biddag voor arbeid en gewas een preek die me diep raakte
Had ik:           Een fantastisch Scrapweekend

Last week
I met :    A fantastic Belgian Anaesthetist who thought along the same lines as me
              A classmate I hadn't seen or heard since 1985
I heard: A sermon that touched me deeply
I had:    A fantastic scrapweekend!

Geen opmerkingen: